Medal

Bravo!

Uw eerste medaille is binnen!

Doe de test! Bent u Vlarema proof?

Wat zit er in uw restafval container?
De Vlarema-wetgeving geldt enkel voor bedrijven en organisaties. Als u geen bedrijfsafval hebt, is het dus niet nodig om deze test verder af te werken.

Toch willen we u hartelijk danken voor uw engagement.

Welke afvalstromen hebt u binnen uw onderneming?

Nee Ja, in restafval container Ja, in een aparte container Ja, via gemeente-ophaling Ja, via container park
Glasafval
Papier- en kartonafval
PMD-afval
Groenafval
Folies
Geëxpandeerd polystyreen (isomo)
Houtafval
Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
Nee Ja, in
restafvalcontainer
Ja, in een aparte container Ja, via gemeente-ophaling Ja, via containerpark
Keukenafval en etensresten (swill)
Asbestcementhoudende afvalstoffen
Afvalbanden
Afval landbouwfolies
Puin
Textielafval
Metaalafval
Matrassen
Nee Ja, in
restafvalcontainer
Ja, in een aparte container Ja, via gemeente-ophaling Ja, via containerpark
Recycleerbare harde kunststoffen
Gevaarlijke afvalstoffen
Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
Afgedankte batterijen en accu’s
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Afgewerkte olie

Ja          Nee